YOUPSA
DE RUST
Kinder-ontwikkeling • Maatskaplike sorg
Kontakbesonderhede
076 1233832
infoyoupsa.org

Youth Potential South Africa - YOUPSA wek die kreatiwiteit, potensiaal en doel van kinders en jeugdiges aan. YOUPSA is 'n geregistreerde onderwys-nie-winsgewende en openbare weldaadsorganisasie wat in die De Rust-omgewing, Klein Karoo, werksaam is.

YOUPSA se weeklikse Naskoolse Verryking- en Geletterdheidsprogramme bevoordeel baie minderbevoorregte kinders en jeugdiges. Ons programme vonk transformerende onderwys in die landelike gemeenskappe deur met pret, kuns en lees te leer. Gereelde opvoedkundige uitstappies saam met die kinders stel hulle bloot aan die wyer wêreld.

YOUPSA is die enigste onderwys-niewinsorganisasie in die area. Ons programme koester sosiaal-emosionele vaardighede, probleemoplossing, leierskap, spanbou, kreatiewe en kritiese denkvaardighede by jongmense.

Vir 'n kort indruk van YOUPSA se weeklikse programme, sien die volgende video's:

YOUPSA registrasie nommers: NPO 156-968; PBO 930051112

  • Hoeveel groepe is daar? - Ons ontmoet 3 groepe kinders op 'n gereelde basis
  • Hoeveel kinders help jy op die oomblik? - Tans help ons ongeveer 100 kinders
  • Toekomsplanne? - Doen meer opvoedkundige uitstappies, en nooi professionele persone uit om hul vaardighede aan die kinders te deel en aan te leer, soos musikante, veeartse, dans, bak, teater, houtwerk en meer.

Ons nooi ander dorpe uit om ons voorbeeld te volg en die kinders in hul omgewing te bevoordeel. Hulle is baie welkom om 'n verteenwoordiger te stuur om te besoek en by ons te leer. Ons is altyd bly om kontak te maak met mense wat 'n hart vir kinders het - so bel ons by 076 1233832 of stuur vir ons 'n e-pos na info@youpsa.org.

Verskilmakers
Meer oor jou organisasie
Gemeenskapsprojek
Nie-winsgewend