Die Hart van die Saak

Om 'n bestaan in die Karoo te maak is nie vir die swakkes van hart nie. Die droogte en beperkte werksgeleenthede maak dit nie maklik nie, en mense word gedwing om te besluit om óf self op te tree óf van ander afhanklik te bly. En 'n persoon se afhanklikheid is gekoppel aan sy waardigheid. Ons glo entrepreneuriese vaardighede en ondersteuning is die dinge wat individue wat gedemonstreer het, nodig het om 'n sukses te maak van watter aksie hulle ook al neem om hul lewens te verander.

Sommige sê entrepreneuriese vaardighede kan nie aangeleer word nie – jy het dit of jy het dit nie. Maar dit was so opwindend om die werklike voorbeelde van die teendeel te sien. A2B Transformation is 'n internasionale beweging wat gestig is deur Vivian Schultz, 'n Suid-Afrikaner met 'n groot hart. As 'n kenner in Beroepsintelligensie met jare se praktiese ervaring, waarneming en navorsing, het sy 16 Hardwires geïdentifiseer wat mense daarvan weerhou om optimaal in die lewe te presteer.

Wanneer ’n mens byvoorbeeld vir ’n eksamen studeer, herhaal jy inligting sodat dit in jou brein “vassit”. Hierdie inligting raak "vas" deur neurale bane wat gebou is deur die herhaling van die studiemateriaal.

teken

Op dieselfde manier word onderbewuste neurale weë gevorm deur eksterne invloede soos ouers, leiers in die gemeenskap, onderwysers of selfs vriende. As ’n sekere boodskap gereeld genoeg herhaal word, vorm die boodskap ’n neurale pad en raak dit as “waarheid” in jou brein “vas”. Dit kan iets wees soos; "Dit is veiliger om nie nuwe of moeilike dinge te probeer nie, want dit sal heel waarskynlik misluk" of "Dit is ander mense se skuld dat jy nie 'n kans kan kry nie" of "Ek kan nie teken nie."

'n Persoon kan om baie redes so maklik 'n ingesteldheid van "ek kan nie" ontwikkel. Die 16 Hardwires is 'n stel gereedskap om individue te help identifiseer wat daardie redes is - en bepaal watter beperkende oortuigings hulle in die lewe terughou. Wanneer jy weet waar jou probleme lê, kan jy leer hoe om dit te hanteer en situasies te hanteer sodat jy verantwoordelikheid vir jou eie toekoms kan begin neem en dit kan laat geld.

Mark

Ons Karoo wil diegene help wat gretigheid getoon het en die uitdaging aangepak het om verantwoordelikheid vir hul eie toekoms te aanvaar. Baie maatskaplike ontwikkelingsprojekte wat na die massas uitgerol word, is nie volhoubaar nie. Ons sal eerder minder mense bereik, solank die verandering fundamenteel en blywend is. Ons beoog om 'n blywende impak te bereik deur OI Hubs (wat volgens die Human Optimization Operating System (HOOS) model sal loop) in al die hoofdorpe in die Karoo te vestig.

Ons weet dit is nie 'n klein taak nie, maar Ons Karoo is vol! As ons wil help om fundamentele verandering in Ons Karoo te skep moet ons slim EN hard werk om die verandering te wees wat ons wil sien. Ons bedank elke lid van Ons Karoo wat ons in staat stel om te doen wat ons doen. Ons sal jou op hoogte hou van hoe dinge gaan.